Úvod

Naša spoločnosť sa zaoberá projektovou činnosťou na základe autorizácie “Statika stavieb“ slovenskou komorou stavebných inžinierov.  Hlavnou činnosťou je projektovanie nosných konštrukcií pozemných a inžinierskych stavieb. Poskytujeme komplexné služby od prvotných konzultácií s hlavným inžinierom projektu, architektom, resp. investorom až  po vyhotovenie realizačnej dokumentácie, výrobnú a dielenskú dokumentáciu, odborné posudky, obhliadky, autorský dozor a pod. Pôsobnosť je po celom území Slovenskej republiky ako aj okolitých štátoch.