Profil

KOMPLEXNÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA STATIKY PRE

 • ŽELEZOBETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE
 • PREDPÄTÉ KONŠTRUKCIE
 • OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE
 • DREVENÉ KONŠTRUKCIE
 • SPRIAHNUTÉ KONŠTRUKCIE
 • GEOTECHNICKÉ KONŠTRUKCIE
 • MUROVANÉ KONŠTRUKCIE

 

VÝPOČTY NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ

 • LINEÁRNE AJ NELINEÁRNE VÝPOČTY
 • STATICKÁ ANALÝZA
 • DYNAMICKÁ ANALÝZA
 • STABILITNÁ ANALÝZA
 • ÚČINKY KLIMATICKÝCH ZAŤAŽENÍ
 • ÚČINKY POŽIARU NA KONŠTRUKCIU
 • SEIZMICKÁ ANALÝZA

 

STATICKÉ POSUDKY

 • JEDNODUCHÉ STAVBY
 • ZATEPLOVACIE SYSTÉMY
 • VÝMENY OCEĽOVÝCH PRESKLENÝCH STIEN
 • PRESTAVBY BYTOVÝCH JADIER
 • ZÁSAHY DO NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ

 

OBHLIADKY

 • ZHODNOTENIE JESTVUJÚCEHO STAVU
 • ZAMERANIE NOSNÝCH KONŠTRUKCÍ
 • ODBORNÉ OBHLIADKY
 • AUTORSKÝ DOZOR

 

VÝROBNÁ A DIELENSKÁ DOKUMENTÁCIA

 • PREFABRIKOVANÉ ŽELEZOBETÓNOVÉ PRVKY
 • PREFABRIKOVANÉ PREDPÄTÉ PRVKY
 • OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE

 

ČIASTOČNÉ PROJEKČNÉ PRÁCE

 • VÝKRESY TVARU
 • VÝKRESY VÝSTUŽE
 • VÝKRESY SKLADBY
 • DETAILY
 • DIELČIE STATICKÉ VÝPOČTY